7/24 Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi
 Randevu : 0505 767 58 85
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/psikologlar.pedagoglar
  • http://www.twitter.com/psikologdestek
Bebek Psikolojisi
Yeni bebeğin özellikleri, Bebekler arası farklılıklar, Bebek ağlamaları ve bebeklikte uyku problemleri.
Çocuk Ergen Psikolojisi
Depresyon, Korkular, Uykusuzluk, Huzursuzluk, Tedirginlik,Anksiyete, Kişilik, Davranış bozukluğu, Karşı gelme bozukluğu.
Yetişkin, Bireysel Psikoloji
Cinsel Taciz, Travma, Korku ve Fobiler, Cinsel Terapi, Obsesif Kompulsif bozukluk, Öfke Kontrolü, Özgüven Eksikliği, Kişilik Bozuklukları, Ölüm ve Yas Süreci.
Evlilik ve Aile Psikolojisi
Gebelik Dönemi, Vajinismus, Erken Boşalma, Cinsel İsteksizlik, Aldatma, İlişki Problemleri gibi konularda profesyonel eğitim alabilirsiniz.

Kadıköyde Psikolog Pedagog Uzman Çocuk Psikoloğu Ergen Psikoloğu hakkında tavsiye, yorum ve tv Programı Videosu

Uzman Pedagog Uzman Çocuk Psikoloğu Ergen Psikoloğu  hakkında bize ulaşan tavsiye ve yorumlar

Kadıköyde Psikolog Pedagog Uzman Çocuk Psikoloğu Ergen Psikoloğu hakkında tavsiye, yorum ve tv Programı Videosu
 Anadolu Yakası Avrupa Yakası  Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisti 0544-7243650
İstanbul semt isimleri Nerden Geliyor ?

İSTANBUL 
                 Avrupa ve Asya kıtalarında yer almaktadır.Kocaeli-Tekirdağ illeri arasında,Karadeniz ve Marmara denizine kıyısı  olan bir kenttir. 
                 İstanbul un yerleşim tarihi Paleolitik çağa kadar uzanır.Yapılan kazılar sonucunda Yarımburgaz mağarasında Paleolitik çağ a  Fikirtepe ve Pendik te ise Kalkolitik çağ a ait buluntular ele geçmiştir.Ayrıca Sarayburnu nda Trakların kurdu- 
ğu Lygos adlı bir kentin duvar kalıntılarına,Kadıköy de de Fenikeli lerden kalma yapı 
kalıntılarına rastlanmıştır. 
                 Bugünkü kentin çekirdeğini oluşturan ilk yerleşmeleri İ.Ö. VII.yy. da Megaralılar kurmuştur.Dor ların istila ettiği Yunanistan dan kaçan Megaralılar İ.Ö. 
680 de Propontis i (Marmara Denizi) geçerek geldikleri Bugünkü Kadıköy ün Moda 
burnunda  Khalkadon adıyla kurdukları kente yerleştiler.Trak kökenli komutan Byzas önderliğinde yola çıkan Megaralıların bir başka kolu da Delphoi kahinlerinin 
öğüdüne uyarak İ.Ö.660 ta bugünkü Sarayburnu çevresinde bir kent kurdu.Megaralı- 
lar kente liderleri Byzas ın  adını vererek Byzantion dediler. 
                 IV yy. da kenti adeta yeniden inşa eden İmparator I . Constantin den 
dolayı kente Constantin in kenti anlamında Constantinapolis adı verildi. 
                 Bir söylentiye göre kentin isminin uzun olmasından dolayı kısaca Polis 
(Kent) adıyla anılmaya başlandı.Bu arada kent gelişmiş ve büyümüştür,Bugünkü surların dışna taşmıştır.Buralarda oturanlar kente giderken yada kentten bahseder-           
ken, Eis ten Polis  (Kente doğru) olarak anmışlardır. bu zamanla Stenbol, 
Estanbol ,İstanbol ve İstanbul şeklini almıştır. 
                 Bizans döneminde İkinci Roma (Deutera Roma)ve Yeni Roma (Nea Rome) isimleri ile de anılmıştır.   
                 Kent tarihi boyunca birçok kere istilaya uğramış,doğu dan ve batıdan gelen kavimlerin kuşatmalarına şahit olmuştur. 
                 Osmanlı imparotorluğu egemenliğine girdikten sonra Asitane,Asitane-i 
Saadet,Asbitane-i Aliye,Belde-i Tayyibe,Dar-ı Saadet,Dar-us Saltana,Dar-us Salta- 
nat il Aliye,Dar us Saltanat us Saadet,Dar us Saltanat us Saniye,Dar ül Hilafe,Der Aliye,Der i Devlet,Der Saadet,Konstantaniyye,Konstantaniyye-i Mahrusi gibi isim 
lerle anılmıştır. (Osmanlı Devlet Arşivi ne göre) 

                 ACIBADEM  (İstanbul) 
                  Üsküdar-Kadıköy-Çamlıca-Libadiye  arasıdadır.  Geçmişte İstanbulluların yazlık olarak  kullandıkları semtteki bahçeli evlerin ve konakların bahçelerindeki badem ağaçlarından  dolayı bu isimin yakıştırıldığı sanılmaktadır. 
        
                 ADALAR  (İstanbul) 
                 Büyükada : Kadıköy-Pendik sahilleri karşısındaki Prens adalarının en büyük olanıdır. Antik çağdaki adı Prinkipo dur. 
                 Burgaz adası: Antik çağdaki adı Antigoni dir. Bizans döneminde Prygas 
(Hisar) adıyla anılmaktaydı 

                 AHIRKAPI   (İstanbul)                                                                                   Sarayburnunda,Sirkeci-Cankurtaran arasındadır. İstanbul un sur 
kapılarından biri buradadır. Osmanlı döneminde sarayın has ahırları ve daha sonraları İst. Belediyesinin ahırlarının  burada olması sebebiyle  bu isimle 
anılmaktadır. 

                 AKARETLER  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Maçka-Dolmabahçe arasında ,Beşiktaş ilçesinin bir 
mahallesidir.Sultan Abdülaziz  Taşlık Aziziye camisinin masraflarını karşılamak için 
bir vakıf kurdurmuştur,bu vakıf gelir sağlamak amacıyla kiraya verilebilecek binalar 
yaptırmıştır. Projenin tamamlanması II.Abdülhamit e nasip olmuştur. Kira,irat getiren 
anlamındaki Akaret ismi bu binalara yakıştırılarak semte Akaretler adı verilmiştir. 

                 AKSARAY  /İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Fatih-Yenikapı-Laleli  arasındadır.  Bizans dönemindeki adı Forum Bovis  dir  (Öküz Meydanı) Pergamon (Bergama) dan getirilen tunçtan yapılmış öküz heykeli semtin ortasındaki meydana yerleştirildiğinden uzun süre bu isimle anılmıştır. İstanbulun  Osmanlılar tarafından alınmasından sonra,İshak Paşa nın Karamanoğulları üzerine yaptığı seferde  Konya Aksaray daki halkın bir kısmı İstanbul un Türkleştirilmesi düşüncesi ile bu semte yerleştirildiğinden dolayı semt Aksaray adı ile anılmaya başlandı. 

                 ALTUNİZADE  (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında,Kısıklı-Bağlarbaşı arasındadır.Önceleri yazlık yerleşim yeri olan semte XIX. yy da burada yaşamış olan askeri şura üyesi 
İsmail Zühtü paşa bir cami ve hamam yaptırmıştır.Cami çevresinde yoğunlaşan yerleşim Altunizade olarak anılmaya başlanmıştır. 

                 ANADOLU HİSARI  (İstanbul) 
                 Boğazın Anadolu kıyısında,Göksu deresinin boğaza döküldüğü 
yerdedir.Bizans dönemindeki adı Potamion (Tatlı su) yerleşime Yıldırım 
Bayezıt tarafından 1395 tarihinde bir Hisar (kale) yaptırılmıştır.Semte ismini veren 
bu kale çevresindeki yerleşim özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminde 
genişlemiştir. 

                 ATAKÖY  (İstanbul) 
                 İstanbul un en genç semtlerinden biridir.Kentin Avrupa yakasında 
Bakırköy-Topkapı arasındadır. Osmanlı döneminde Baruthane denilen yöredir 
1955 yılında Emlak Bankası tarafından tasarlanan  12 000 konutluk yerleşim mer- 
kezi için 1958 de inşaatı başlamıştır. Yapılan anketle ismi Ataköy olarak kabul 
edilmiştir. 

                 AYASPAŞA (İstanbul) 
                 (1520-1566) Kanuni Sultan Süleyman dönemi sadrazamlarından Ayas 
paşa burada havuzlu,bahçeli bir konak yaptırmıştır.Semtin isminin buradan geldiği 
söylenmektedir.(1530 yılında İstanbula gelen Arap gezgini Gazi de Ayas paşa yı 
bu konakta ziyaret ettiğini yazmaktadır.) 

                 AYAZAĞA  (İstanbul) 
                 Kentin Avrupa yakasında Şişli-Maslak-Hasdal arasındadır. Yeniçeri 
Kethüdası Ayas Ağa nın yöredeki çiftliği  ve çevresindeki oluşan yerleşime 
Ayasağa denilmiş zamanla isim Ayazağa ya dönüşmüştür. 

                 AYNALIKAVAK  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Kasımpaşa-Okmeydanı-Hasköy arasındadır.İstanbul un üç büyük sarayından biri olan Tersane sarayından günümüze ulaşan Aynalısaray 
kasrıdır,Bu köşk bulunduğu semte ismini vermiştir. 
                 Aynalıkavak ismine gelince; Osmanlılarda düz pencere camı üretilme- 
diğinden,Venedik dükasının Osmanlı sultanına hediye ettiği kristal aynalara yakışır 
bir köşk yapılmasına karar verilir.Sultanın köşkün yapılması talimatını verirken,     
  -Kavak boylu aynalara yakışır bir kasr isterim .    demesiyle bu kasr Aynalıkavak 
ismiyle anılmaya başlanmıştır. 

                 AYRILIK ÇEŞMESİ  (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında,Kadıköyden Acıbadem e giderken Haydarpaşadan gelen yolla kesiştiği yerdeki semttir.Eskiden Trakya ve İstanbuldan hacca gidecek 
olanlar burada toplanırlar ve hepbirlikte yola çıkarlarmış.Hacı adayları yakınları ile 
burada vedalaşıp yola çıktıklarından semte Ayrılık çeşmesi adı verilmiştir. 

                 AYVANSARAY  (İstanbul) 
                 Haliç kıyısında  Balat-Eyüp arasında yeralmaktadır. İstanbul un Os 
manlılar tarafından alınmasından sonra ,Bu bölgedeki surlara bir kapı yaptırıldı. 
Bu kapı yakınlarındaki Blakhernai (Büyükler sarayı) denilen görkemli Bizans 
yapısından dolayı semte Ayvan sarayı denilmeye başlandı.İsim zamanla Ayvansaray 
olarak değişti. 

                 AZAPKAPI (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Haliç kıyısında,Kasımpaşa-Şişihane-Karaköy semtleri arasındadır.Tarihi yarımadanın dışında kalan sur kapılarından biridir.Bölge Ceneviz 
egemenliğindeyken bu kapıya Porta di Sn Antonio adı verilmişti.Osmanlı döneminde 
Haliç tersanesinin yanında kurulan Azep ler kışlası semte adını vermiştir. 
                 (Azep ,Osmanlı döneminde tersanede görevlendirilen deniz kuvvetleri 
Mensuplarına verilen isimdi.) 

                 ARNAVUTKÖY  (İstanbul ) 
                 Boğazın Avrupa yakasında, Ortaköy-Bebek arasında yeralmaktadır. 
İlk çağlardaki adı Anaplus tur . Bizans döneminde Constantinus (Büyük) tarafın- 
dan yaptırılan Michael kilisesinden dolayı  Vicus Michaelicus  veya Scaleae (İskele) adıyla biliniyordu .Buraya yerleştirilen Arnavut göçmenlerden dolayı halk bu semti 
Arnavut köyü olarak anıyordu isim zamanla Arnavutköy  olmuştur. 

                 BAHARİYE (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında,Kadıköy-Fenerbahçe-Moda arasındadır.Kentte yerleşimin yaygın olmadığı dönemlerde,İstanbulluların yazlık olarak kullandıkları 
Bir semtti.Bir söylentiye göre,bahar aylarında semtteki hareketliliğin artması 
Sebebiyle baharlık anlamında Bahariye adı verildiğidir. 

                 BAKIRKÖY (İstanbul) 
                 Kentin Avrupa yakasında Ataköy-Florya arasında,Marmara kıyısındadır. 
İlk çağlarda Hebdamon Septimus adıyla anılmaktaydı. Bizans döneminde yazlık olarak kullanılmıştır . Constantinus (Büyük) zamanında buraya saraylar , köşkler, 
kiliseler  yaptırılmıştır. Bizans ın son döneminde Makrihori , Osmanlı döneminde 
Marki köy olarak bilinen semtin adı Cumhuriyet in ilanından sonra Bakırköy olarak 
değişmiştir. 

                 BALAT (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında Fener-Ayvansaray arasında,Haliç kıyısındadır.Bizans 
döneminde imparatorluk saraylarından biri olan Blahernai sarayına buradaki sur kapısından gidiliyordu.bu kapı Aios İoannes kapısı veya Palation (Saray) kapısı ola- 
rak anılıyordu.Daha çok kullanılan Palation semte isim olarak verilmiş isim zamanla 
Balat a dönüşmüştür. 

                 BALMUMCU (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Yıldız-Dikilitaş-Zincirlikuyu-Ortaköy arasındadır. 
19.yy. başlarında (II.Mahmut dönemi) bugünkü Balmumcu semtinde aynı adla anılan bir çiflik vardı.Çifliğe bu ismin verilme sebebi ise çifliğin bahçelerinin geceleri mumla aydınlatılması ve burada mum imalatı yapılmasıdır.Çiflikteki meyvaların 1915 yılına kadar halka dağıtıldığı bilinmektedir.Yöre II.Meşrutiyet sonrası mesire yeri olarak halka açılmıştır. 

                 BALTALİMANI  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Boğaz kıyısında,Rumelihisar-Emirgan arasındadır. 
Fatih Sultan Mehmet emriyle Dolmabahçe,Taksim,Kasımpaşa üzerinden Haliç e in- idirilen gemiler ve donanmadaki bazı gemilerin yapımı için buraya Baltaoğlu 
Süleyman Paşa tarafından bir liman ve tersane  yaptırılmıştır.Baltaoğlu Süleyman 
paşa limanı olarak benimsenen semtin ismi zamanla Baltalimanı na dönüşmüştür.     

                 BEBEK  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında ,Boğaz kıyısında,Arnavutköy-Rumelihisarı arasında-dır. Antik çağda Artemis in adak yeri bulunan Khelai adında  küçük bir köydü. 
Semt adını Fatih Sultan Mehmet tarafından burada ikametle görevlendirilen Bölükbaşı nın lakabı olan Bebek ten almıştır. 

                 BEŞİKTAŞ  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Boğaz kıyısında,Ortaköy-Dolmabahçe arasındadır. 
tarihte bilinen ilk adı İasonion dur . sonraları Sergion,Daphne,Diplokinion gibi 
isimlerle anıldı.Bugünkü adı için iki ayrı söylenti vardır. 
                 I -Barbaros Hayrettin Paşa  gemilerin bağlanması için sahile beş büyük 
taş diktirmiş ve bu taşlardan dolayı yöreye Beştaş denilmeye başlanmış,isim zamanla 
Beşiktaş a dönüşmüştür. 
                 II –Bizans döneminde bu günkü iskele meydanına dikilen Diplokinion 
sütununun beşik şeklinde olması sebebiyle yöreye Beşiktaşı denmiş ,zamanla isim 
Beşiktaş  olarak değişmiştir. 

                 BEYKOZ  (İstanbul) 
                 Boğazın Anadolu kıyısında,Paşabahçenin kuzeyindedir.Antik çağdaki 
adı Amykos dur.Beykos ismi ilk defa Bizanslılar tarafından kullanılmıştır. Bithnia 
kralı ve Kocaeli valileri bu semtte ikamet etmişlerdir.Kos farsçada köy anlamında- 
dır.Semtte  oturan ünlü kişilerden dolayı yöreye  Beykos denildiği ismin zamanla 
Beykoz a dönüştüğü sanılmaktadır. 

                 BEYLERBEYİ  (İstanbul) 
                 Boğazın Anadolu kıyısında,Kuzguncuk-Çengelköy arasındadır.Eski bir yerleşim yeridir .Bugünkü Beylerbeyi sarayının bulunduğu yerde  III Murat dönemi 
Beylerbeylerinden  Mehmet Paşa nın yalısı bulunduğundan semtin ismi Beylerbeyi 
olarak benimsenmiştir. 

                 BEYOĞLU  (İstanbul) 
                 Kentin Avrupa yakasında,Başiktaş-Şişli-Kasımpaşa-Haliç arasındadır. 
Bizans döneminde yerleşim alanı değildi.Yöreye karşı yaka,öte yaka anlamında Pera 
yada Peran bağları deniliyordu. 
                Beyoğlu denilmesine ait çeşitli söylentiler vardır.İlki Fatih Sultan Mehmet in Trabzon Rum İmparatorluğuna son vermesinden sonra (1460) Kral ailesinden Prens Aleksisos Kommenos buraya yerleştirilmesinden dolayı bu ismin verildiğidir. 
                 İkincisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde burada oturan Venedik elçisinden dolayı  bu ismin verildiğidir.( Yapılan yazışmalarda elçi ye Beyoğlu denil- 
diği için.) 

                 BOMONTİ (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Şişli-Feriköy arasındadır.İsviçre li Bomonti kardeş- 
ler  1890 yılında bu semtte bir bira fabrikası kurarak  1902 yılına kadar işlettiler. 
1902 yılında Nektar şirketiyle birleşerek 1938 yılına kadar imalata devam ettiler. 
Bira fabrikasının bulunduğu alan çok büyüktür. (yaklaşık 40 dönüm) 
                 İçinde 1930 yıllarında çok ünlü olan Bomonti bira bahçesi yeralıyordu. 
(Bu bahçe  1950 li yıllara kadar açıktı)  Bu fabrika semte ismini vermiştir.         

                                                                                                                                                                                        
       BOSTANCI (İstanbul) 
       Anadolu yakasında , Marmara kıyısında ,Suadiye ile Küçükyalı arasın- 
dadır. Osmanlı döneminde burada bulunan Bostancıbaşı bahçesi ve yakın zamana 
kadar yöredeki bostanlardan dolayı Bostancı denildiği sanılmaktadır. 

                 BOYACIKÖY  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Boğaz kıyısında,Emirgan-Baltalimanı arasındadır. 
Kırklareli kentinden aba,şayak ve çul boyamada uzmanlaşmış kırk kadar ailenin 
19.yy. da başlarında getirilerek buraya yerleştirilmesi ile  oluşan  yeni yerleşim 
Boyacıköy ismiyle anılmaya başlanmıştır. 

         BULGURLU (İstanbul) 
         Anadolu yakasında,Çamlıca-Libadiye-Ümraniye arasındadır.XIX.yy. başlarına 
kadar  kireç ocakları ile ünlü Üsküdar a bağlı küçük bir köydü.Yakın zamana kadar yörededeki halk geçimini bulgur yaparak sağladığından ,semt Bulgurlu olarak anılı- 
yordu.İslam alimlerinden Aziz Mahmut Hüdai hazretlerinin köye yardım amacıyla bir dibek (Buğday dövmeye yarayan büyük taş havan) hediye ettiği bilinmektedir. 
( Hamarat ev kızlarına söylenen Bulgurlu ya gelin mi ? gidiyorsun sözünün bu semtle 
ilgisi yoktur.Orada adı geçen Bulgurlu Malatya ilinin merkeze bağlı bir köyüdür. 

                 CAĞALOĞLU  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Sultanahmet-Beyazıt-Eminönü arasındadır. 16.yy. da yaşamış Osmanlı sadrazamı Cağaloğlu Sinan Paşa nın bu semtteki sarayından ve yaptırdığı cami den dolayı bu ismi almıştır. 

                 CİBALİ  (İstanbul) 
                 Haliç kıyısında Unkapanı ile Fener semtleri arasındadır.Burada bulunan 
sur kapısı,İstanbul un fethine katılan komutanlardan Cebe Ali Bey  adıyla anılmaya 
başlanmıştır. Cebe Ali Bey kapısı zamanla Cibali kapısına dönüşmüştür ve smtte 
Cibali ismini almıştır. 

                 CİHANGİR  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Taksim,Tophane Fındıklı arasındadır.Kanuni Sultan Süleyman ın  sekizinci ve en küçük oğlu Şehzade Cihangir in ,Mimar Sinan tarafından yapılan caminin avlusundaki kabri dolayısıyla semte bu isim verilmiştir. 

                 ÇATLADIKAPI  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Sirkeci-Ahırkapı arasındadır.Bizans döneminde yapı- 
lan surların Sindera adlı kapısı buradadır.1532 yılındaki depremd bu kapıda çatlak- 
lar oluşturduğundan ,hem kapı hemde semt Çatladıkapı adıyla anılmaya başlanmıştır. 

                 ÇEKMECELER (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Büyük ve küçük olmak üzere iki adet Çekmece semti 
vardır.Aynı adı taşıyan göllerin kenarında kurulmuş yerleşimlerdir.Tarihi çok eskilere dayanmaktadır.Helen ler İ.Ö.VII. yy. da bu yörede koloniler kurdular.Daha sonraBizans,Hun,Peçenek,Osmanlı yönetimlerinde kalmıştır.Her iki Çekmece gölü dar birer boğazla Marmara denizine bağlıdır.Anadolu yu batıya bağlayan yol üzerinde bulunan bu boğazları geçmek için boğazın iki yakasında sahile çakılı kazıklara bağlı halatlar gerilerek ve sal üzerinde bu halatlar çekilerek karşıdan karşıya geçiliyordu.Çekerek çalışan bu sisteme çekmece adı verilmiştir.Zamanla buradaki yerleşimlere bu isim yakıştırılmıştır,birbirinden ayrılması için birine Büyükçekmece diğerine Küçükçekmece adı verilmiştir. 

                 ÇEMBERLİTAŞ  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Sultanahmet-Beyazıt arasındadır.Bizans İmparatoru Constantinus (Büyük) zamanında şehrin hareketli semtlerinden biriydi.İ.S 330 yılında Roma  Apollon tapınağından  getirilen kırmızı mermerden dokuz parçalı bir 
sütun buraya dikilmiştir. Önceleri üstünde kral heykelleri vardı daha sonraları bir 
haç konulmuştur .Şehrin Osmanlılar tarafından alınmasından sonra bu haç kaldırılmıştır. Çıkan yangınlar ve ortam şartlarından yıpranan sütun koruma amacıyla demir çemberlerle takviye edilmiştir.(Bir görüşe göre 1672 deki büyük yangından sonra çemberlenmiştir. Kazvini berkitin den  XII  yy. çemberlerin var olduğu 
anlaşılmaktadır. ) Bu Çemberli sütun dan dolayı semte Çemberlitaş ismi verilmiştir. 

                 ÇENGELKÖY  (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında Beylerbeyi-Vaniköy arasındadır.Bizans İmparatoru 
Justinianos buraya karısı Sophia için bir saray yaptırmıştır ve semte Sophianea adı 
verilmiştir.Osmanlı döneminde bu semtte gemi çapalatrı imal edildiğinden adı Çengel 
Köyü olarak benimsenmiştir. Zamanla Çengelköy şeklini almıştır. 
                 Bir başka söylentiye görede; Osmanlı döneminde leventlikten yetişen 
Çengeloğlu Tahir paşa (Sonradan Kaptan-ı Deryalığa kadar yükselmiştir) bu semtte 
oturmuş ve yörede mescit,çeşme gibi yaptırmış ve birçok hayır işlerine önayak 
olmuş semtin sevilen kişilerinden biri olmuştur,semte bu sebepten onun ismi veril- 
miştir. 

                 ÇUBUKLU  (İstanbul) 
                 Boğaz ın Anadolu kıyısında,Kanlıca-Paşabahçe arasındadır. Bizans dönemindeki adı Eiranaion dur. Yöre esnafının  yapmış olduğu  Çubuk lüleleri 
nin ünü sebebiyle bu ismin verildiği sanılmaktadır. 

                 DİKİLİTAŞ (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Beşiktaş-Şişli-Balmumcu-Ihlamur arasındadır.Semt adını buradaki dikili taş tan almıştır.Bu dikili taşın bulunduğu yerden yeniçeriler 
karşı sırtta bulunan nışan taşına ok attıkları söylenmektedir. 

                 DOĞANCILAR  (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında Üsküdar-Kuyubaşı-Şemsipaşa semtleri arasındadır. 
Osmanlı döneminde padişah a doğan cinsi avcı kuşlar yetiştirmek,bakmak,av tören- 
lerinde hizmet etmekle görevlendirilenler anadolunun çeşitli yörelerinden bulup ge- 
tirdikleri kuşları İstanbulda Doğancıbaşıya teslim etmek üzere buluştukları semte 
Doğancılar semti adı verilmiştir. 

                 DOLMABAHÇE  (İstanbul) 
                 Boğazın Avrupa yakasında Beşiktaş-Kabataş semtleri arasındadır.Yunan 
mitolojisine göre Arganut ların kralı İason Karadeniz seferi dönüşünde burada kara- 
ya çıkmıştır,bundan dolayı antik çağdaki adı İason dur.Burada Bizans döneminde ge- 
zinti yeri olan küçük bir koy vardı.Osmanlıların İstanbulu almasından sonra,I.Ahmet 
döneminde Kaptanı Derya Halil Paşa bu koyu doldurmakla görevlendirildi ve dol-durma işleri II.Osman döneminde tamamlandı.(1614) Park haline getirilen  koy  Hünkar bahçesi adıyla anılmaya başlandı ismi zamanla Dolmabahçe ye dönüştü. 

                 DUDULLU  (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında,Şile yolu üzerinde,Üsküdar merkezine 18 km. uzak- 
lıktadır.Fatih Sultan Mehmet  İstanbul un fethi sırasında Duduoğlu aşiretine yaptık-ları hizmetlerden dolayı küçük bir köy olan yerleşim ve çevresini hediye etmiştir.Zamanla Duduoğlu aşireti buradan göçmüş olmasına rağmen yörenin adı 
Dudulu olarak benimsenmiştir. 

                 DEMİRKAPI  (İstanbul) 
                 İstanbul da bu isimde birkaç semt vardır,bunlardan biri de Saray- 
burnundadır. Topkapı sarayının yüksek duvarlarındaki dört büyük kapıdan biri 
nin bulunduğu semt büyük demir kapıdan dolayı Demirkapı ismini almıştır. 
Bu kapıdan sarayın has ahırlarına geçilirdi. 

                 EDİRNEKAPI  (İstanbul) 
                 Haliç-Yedikule arasındaki surların üzerindeki kapı Bizans döneminde 
Kharisios ve Polyhandria isimleriyle anılmıştır.Osmanlı döneminde Edirne karayolunun başlangıç noktası olduğundan Edirne kapısı adını almış ve bulunduğu semt Edirnekapı olarak anılmaktadır. 

                 EMİNÖNÜ  (İstanbul) 
                 Haliç kıyısında Sirkeci-Sultanahmet-Unkapanı arasındadır.Fatih Sultan 
Mehmet döneminde burada kurulan gümrük emirliğinden dolayı  zamanla Eminönü 
şekline dönüşen isimle anılmaktadır. 

                 ERENKÖY (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında,Caddebostan-Şaşkınbakkal-Sahrayıcedit arasındadır 
Eren Baba isimli bilge bir kişi burada oturmuş ve semthalkı tarafından çok sevilmiş-tir vefatını takip eden yıllarda (1872) yöreye Eren köyü adı verilmiştir.Zamanla 
Erenköy e dönüşmüştür. 

                 EYÜP  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Haliç in sonlarına doğru,Haliç kıyısında,Silahtar-Balat 
Edirnekapı  arasındadır.Fatih Sultan Mehmet in İstanbulu fethinden sonra ,kentin 
Araplarca kuşatılması sırasında ölen (672) İslam ulularından Ebu Eyyub El Ensari 
nin kabri bulunduğu yerin yanına bir cami ve türbe yaptırılmıştır. Ebu Eyyub El 
Ensari camisi semte ismini vermiştir.Semt in ismi önceleri Eyupsultan sonraları Eyüp olarak değişmiştir. 

                 EMİRGAN  (İstanbul) 
                 Boğaz ın  Avrupa kıyısında Baltalimanı-İstinye arasındadır  IV Murat 
yöreyi,Revan kalesini çarpışmadan kendisine teslim eden (1635) Safevi  valisi 
Emirgüneoğlu na bağışlamıştır. Bir konak yaptıran Emirgüneoğlu burada yaşamış 
ve semt  Emirgün yada Mirgün olarak anılmış zamanla Emircan daha sonraları 
Emirgan şekline dönüşmüştür. 
                                                                                                                               F        FATİH  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Unkapanı-Aksaray-Saraçhane-Edirnekapı arasındadır. 
İsmini Fevzipaşa caddesi üzerinde bulunan Fatih külliyesinden almıştır.( Cami , 
Fatih Sultan Mehmet in türbesi,Daruşşifa,Medreseler,Tabhane,İmaret,Kervan- 
saray,Sübyan mektebi,Kütüphane,Hamam,Saraçlar çarşısının bulunduğu külliye 
çok geniş bir alanı kaplamaktadır. ) 

                 FENER  (İstanbul) 
                 Kentin Avrupa yakasında,Balat-Ayvansaray arasında,Haliç kıyısındadır. 
İstanbul un en eski yerleşimlerinden biri olan semtte,Hristiyan inanışlarına göre de-nizcilerin koruyucusu Aziz Nikola ya ait kilise vardır.Denizcilere yol gösteren,ışık 
tutan anlamında Panarion adı semte verilmiştir.Zamanla Fener e dönüştüğü sanıl- 
maktadır. 

                 FERİKÖY (İstanbul)   
                 Avrupa yakasında,Kurtuluş-Şişli-Harbiye-Kasımpaşa arasındadır.Semtin 
ismi hakkında değişik söylentiler vardır. 
                 İstanbul un ünlü Levantenlerinden Mösyö Ferry Galata da oturur ve za- man zaman bu cıvadra ava çıkarmış.Daha rahat avlanabilmek için buraya bir köşk 
yaptırmış ve semtteki yerleşim bu köşk etrafında yoğunlaşır.Yöre Ferry nin köyü 
olarak anılmaya başlanır ve isim zamanla Feriköy e dönüşür. 
                 Bir başka söylentiye göre de Osmanlı padişahı A.Mecit tarafından bugün 
semtin bulunduğu geniş arazi Madam Feri ye bağışlanmıştır.Feri nin köyü ismi zamanla Feriköy e dönüşmüştür. 

                 FINDIKLI (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Tophane-Kabataş-Cıhangir semtleri arasında ,boğaz 
kıyısındadır.Bizans dönemindeki adı Ayanyhios dur. Semtin isminin kaynağı net değildir.Tarihçi Hammer e göre semt ismini İtalyanca Fanduco dan almıştır.Fanduco 
han,konukevi anlamındadır.Bizans döneminde burada bulunan han semte ismini ver- 
miştir.Osmanlı döneminde burada ilk yerleşimler Kanuni Sultan Süleyman dönemin- 
de başlamıştır.Kıyı ve yamaçlar boyunca bulunan fındık bahçelerinden dolayı bu is- 
min verildiği de öne sürülmektedir.Osmanlı kaynaklarında da burada fındıklı deresi- 
nin bahsedilmektedir.   

                  FLORYA  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Sefaköy-Yeşilköy-Küçükçekmece arasında ,Marmara 
kıyısındadır.Reşat Ekrem Koçu ya göre İskender efendi namlı bir kişi burada yaptır- dığı bahçeye doğduğu kasabanın ismini vermiş (Forina Arnavutluk ta küçük bir kasabadır) isim zamanla Florya ya dönüşmüş ve semtin ismi olarak benimsenmiştir. 

                 GALATA  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında Karaköy-Azapkapı-Şişhane-Tophane arasındadır.An- 
tik dönemdeki adı Syki  yada Sycae  dir. Bizans imparatoru I Tiberios zamanında Haliç in denetimi için bugünkü Yolcu salonu yakınlarında surların üstüne büyük bir burç inşa ettirmiştir (Kastellion ton Galaton ) MS 578-582 ve yöre zamanla Galaton sonraları Galata adıyla anılmaya başlanmıştır.Ayrıca semtin ortasındaki kuleden 
ötürü bu ismin verildiği bir başka düşünüştür. 
                 Bir diğer söylentiye göre de Bizans dönemindeburada bulunan süt sağım 
Yerlerinden dolayı Galaktos adıyla anılırken zamanla Galata ya dönüştüğüdür. 

                 GEDİKPAŞA  (İstanbul) 
                 Beyazıt ın güneyinde bir semttir.1482 yılında ölen ,Fatih Sultan Mehmet in sadrazamlarından Gedik Ahmet Paşa nın Türbesinin de bulunduğu cami ve külliye semte ismini vermiştir.Zamanla isim Gedikpaşa şekline dönüşmüştür. 

                  HALKALI  (İstanbul) 
Avrupa yakasında,Küçükçekmece gölü-Kanarya-Yenibosna-İkitelli arasındadır. 
Bizans döneminde burada bulunan eski bir rum köyü vardı.XVI.yy.da bu köy 
Cıvarında kurulan Halka hasbahçeleri  dolayısıyla yöreye Halkalı adı verilmiştir. 

                 HARBİYE  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Elmadağ-Nışantaşı-Pangaltı-Maçka semtleri arasında- 
dır.XIX.yy. da buraya yaptırılan Mekteb-i Harbiye (Harp Okulu) semt e adını ver- 
miştir. 

                  HAREM  (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında,Haydarpaşa-Salacak arasındadır.III.Murat döne- 
minde bugünkü Selimiye kışlasının bulunduğu yerde saray hanımlarına tahsis edilmiş 
olan Harem i Hümayun kasrı bulunmaktaydı.Saraya mensup hanımlar karşı yakadan 
geldiklerinde sandalların yanaşması için sahilde bir iskele vardı.buradaki görkemli 
Harem i Hümayun kasrı çevresinde gelişen yerleşim Harem,İskele de Harem iskelesi olarak anılmaya başlanmıştır. 

                 HASKÖY  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Kasımpaşa-Okmeydanı-Halıcıoğlu arasında,Haliç 
kıyısındadır.Fatih Sultan Mehmet İstanbul u kuşattığı zaman otağını buraya kur- 
duğundan burası özel (Has) olarak adlandırılmıştır.Zamanla yerleşim çoğaldığında 
semte Hasköy adı verilmiştir. 
                 Bir başka söylenceye göre II.Selim döneminde buraya yaptırılan Hasbah- 
çelerden geldiğidir. 
                 Diğer bir varsayım Bizans döneminde buradaki Paraskevi kilisesi dola- 
yısıyla semte Parasköy  denilmiş,zamanla Hasköy e dönüşmüştür. 

                 HAYDARPAŞA  (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında,Boğaz kıyısında,Üsküdar-Kadıköy arasındadır. 
III.Selim sadrazamlarından Haydar Paşa ya ait geniş araziden dolayı yöreye Hay- 
darpaşa adı verilmiştir. 

                 HORHOR (İstanbul) 
                 Fatih ilçesinin bir mahallesidir,ismini yöredeki Horhor çeşmesinden alır. 
rivayete göre; Fatih sultan Mehmet burada yürürken yer altından sesler duyar ve 
çevresindekilere buraya bir çeşme yapın yerin altından hor-hor su sesleri geliyor 
der, çeşme yapılır ve Horhor çeşmesi adı verilir.Zamanla semtte aynı isimle anılmaya 
başlanır. 

                 İSTİNYE (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Boğaz kıyısında,Emirgan-Maslak-Yeniköy arasında- 
dır.Bizans dönemindeki adı Stenia zamanla İstinye şekline dönüşmüştür. 

                 KABATAŞ  (İstanbul) 
                 Boğazın Avrupa yakasında,Dolmabahçe ile Fındıklı arasındadır.Bizans 
dönemindeki adı Butharion dur.Halikarnasos lu Dianysios (Tarihçi) burada bulunan 
Petra Themastis adı verilen bir taştan söz eder. Ayrıca burada yapılan Karabali iskelesi ve tekneleri bağlamak için bu iskele yanındaki iri bir kaya nedeniyle  semte 
Kabataş denildiği sanılmaktadır. 

                 KADIKÖY  (İstanbul) 
                 Semtin tarihi Bakır çağına kadar uzanmaktadır.Semti Megara lı göçmenler Khalkedon adıyla kurmuştur (İÖ 8yy) . Orhan Gazi Khalkedon un bir 
kısmını Osmanlı topraklarına kattı.Fatih Sultan Mehmet in kenti fethinde sonra bu yörenin bakımsız bir köy görünümünün düzelmesi için İstanbul Kadısı Hızır bey in buraya yerleşmesini istemiştir.Semt önceleri Kadıköyü sonraları Kadıköy olarak 
anılmıştır. 

                 KAĞITHANE (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Silahtar-Çağlayan-Levent-Hasdal-Alibeyköyü arasındadır. Osmanlı döneminin önemli mesire yerlerinden olan semtte dönemin ileri 
gelenlerine ait 200 e yakın köşk ve kasr bulunmaktaydı,ancak bunlardan hiçbiri günü 
müze ulaşmamıştır.(bakımsızlıktan viran halde bulunan son kalıntılar 1940 lı yıllarda 
yıkılmıştır) Haliç körfezine dökülen Kağıthane deresi üzerinde bulunan kağıt imalat- 
haneleri dereye ve semte adını vermiştir. 

                 KALAMIŞ  (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında,Fenerbahçe ye bitişik,Marmara denizi kıyısındadır. 
Eski ismi yunanca sazlık ve kamışlık anlamında Kalamis iken zamanla Kalamış şek- 
lini almıştır. 

                 KALENDER   (İstanbul) 
                 Boğazın Rumeli kıyısında Yeniköyün batısındadır.18 yy da  Kalender 
Çavuş un buraya yaptırdığı sahilsaray dolayısıyla bu ismi aldığı  sanılmaktadır. 

                 KANDİLLİ   (İstanbul) 
                 Boğazın Anadolu kıyısında , Vaniköy ile Anadoluhisarı arasındadır. Antik çağdaki adı Ekhaia dır. Zaman zaman Göksu dan deniz yolu ile saraya dönen 
padişahlar için yakılan kandillerden yada IV Murat ın Revan seferinden dönüşünde 
bu semtteki köşkte doğan şehzadesi Mehmet için yedi gece yakılan kandillerden 
dolayı semte Kandilli köy adı verilmiş,zamanla Kandilli şeklini almıştır. 

                 KANLICA  (İstanbul) 
                 Boğazın Anadolu kıyısında Çubuklu ile Anadoluhisarı arasındadır. Antik 
çağdaki adı Phriksulimen  dir. Osmanlıların İstanbulu almalarından önce burada 
Kangılı diye bilinen bir Türk boyunun yerleştiği sanılmaktadır.Bazı eski vakfiyelerde 
Kanglıcak diye sözedilmektedir.İsmin zamanla Kanlıcaya dönüştüğü söylenmektedir 

                 KARTAL  (İstanbul) 
                 Kentin Anadolu yakasında Maltepe ile Pendik arasındadır.Bizans dönemindeki adı Kartalimen  dir. semt zamanla Kartal ismiyle anılmaya başlanmıştır. 
Bir başka söylentiye göre de ,küçük bir balıkçı köyü olan semtte yaşayan ve çok sevilen Kartelli isimli balıkçıdan dolayı önceleri Kartelli nin köyü olarak anılan semtin adının zamanla Kartal a dönüştüğüdür. 

                 KASIMPAŞA  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında Haliç kıyısında,Beyoğlu-Hasköy-Şişli arasındadır. 
 Kanuni Sultan Süleyman ın vezirlerinden Güzelce Kasım paşa nın Padişah tarafından burada oturmayla görevlendirilmesi dolayısıyla  semt Kasımpaşa ismini almıştır. Güzelce Kasım paşa semte yaptırdığı cami (Cami-i Kebir),medrese ve diğer eserlerle yöreyi kalındırmıştır. 

                 KAZLIÇEŞME (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Marmara kıyısında ,Zeytinburnu ilçesinin bir mahalle-    sidir. Burada  bulunan bir çeşme semte ismini vermiştir.bu çeşmenin üzerinde alçak kabartma olarak kaz figürleri vardır. 
                 Bir söylentiye göre,İstanbul un fethi sırasında baş gösteren su sıkıntısın- 
da uçuşan kazlar takip edilmiş ve buradaki su kaynağı bulunmuştur.sonraları bu su 
kaynağı üzerine bir çeşme inşa edilmiştir.günümüze kadar bir çok yenilemeler gören 
çeşme halen semtte bulunmaktadır.   

                 KISIKLI  (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında,Çamlıca tepeleri-Altunizade arasındadır.Kayalar arasından kaynayan sulara halk arasında kısık yada kısıklı denilmektedir.Bu semtte çok miktarda bu tip kaynak bulunduğundan Kısıklı adı benimsenmiştir. 

                 KİLYOS  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Demirciköy-Uskumruköy-Gümüşdere arasında,Kara- 
deniz kıyısındadır.İsminin Rumca kum anlamındaki Kilya sözcüğünden geldiği söy- 
lendiği gibi,güzel geçit/boğaz anlamındaki Killa sözcüğünden türediğide söylenmek- 
tedir.isim zamanla Kilyos şeklini almıştır. 


                 KİREÇBURNU (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Kefeliköy-Tarabya arasındadır.Bizans dönemindeki 
adı Kleridra tou pontu  (Boğazın anahtarı) dur.Bu günkü ismini,Osmanlı döneminde 
yörede bulunan kireç ocaklarından aldığı söylenmektedir. 

                 KUMBURGAZ (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Marmara kıyısında,Mimarsinan-Celaliye arasındadır. 
XIX.yy. da halkının çoğunluğu rum olan yerleşim kumunun bol olması nedeniyle 
Konumyo adıyla anılıyordu,mübadele sonrasında Kumburgaz adını almıştır. 

                 KUMKAPI  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Marmara kıyısında,Ahırkapı-Yenikapı arasındadır. 
Bizans döneminde burada Kontoskalion  limanı ve yarım daira şeklindeki surlarda 
bir kapı bulunmaktaydı.Bu limanın hemen yanında Kaisariu denilen ikinci küçük bir 
liman daha vardı.bu küçük limana şehre getirilen kumlar boşaltılıyordu. Bu sebeple 
surlardaki kapı Kum kapısı semtte Kumkapı olarak  benimsenmiştir. 

                 KURTULUŞ  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Pangaltı-Dolapdere-Feriköy-Elmadağ arasındadır. 
Semtin bilinen en eski adı Ayios Dimitrios tur.Daha sonraları semtte bulunan at ahır- 
larından dolayı Tatavla ismiyle anılmaya başlandı.Kanuni sultan Süleyman dönemindeki deniz fetihlerinde Akdeniz adalarından esir alınan,Müslüman olmayan 
sanatkarlar bu semtte iskan edildi.XVIII .yy.sonlarına doğru halkının çoğu rum ve 
italyanlardan oluşuyordu.Dönemin Osmanlı yönetimi buraya kısıtlı bir özerklik 
vermişti. Semt 12 kişilik bir ihtiyar heyeti ile1030 haneden seçilen 53 temsilci tarafından idare ediliyordu.Bu düzen Cumhuriyetin ilanından sonra kaldırıldı ve 
yöre halkı olayı bu yönetimden kurtuluş olarak benimsediğinden  semte  Kurtuluş adı verildi.       

                 KUZGUNCUK  (İstanbul) 
                 Boğazın Anadolu kıyısında Üsküdar-Beylerbeyi arasındadır.Bizans dö- 
nemindeki ismi  Khrysokeramos dur.(Bizans İmparatoru İustinios tarafından yaptırılan  yaldızlı kiremitleri ile ünlü kilisenin adıdır.) Fatih Sultan Mehmet döne- 
minde  buraya yerleşen Kuzgun Baba adlı bir erenden dolayı bu isimle anıldığı 
sanılmaktadır. 

                 LALELİ  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında ,Aksaray-Beyazıt arasındadır.Uzun yıllar hasır bir kulübede yaşayan (XVI yy )ve öldüğünde vasiyeti üzerine kulübesinin yanına gömülen Türk dervişi Laleli Baba nın mezarının bulunduğu yere Osmanlı Padişa- 
hı III Mustafa 1757 yılında  bir cami yaptırmıştır.(Laleli Baba cami ve külliyesi)   
Önceleri Lalelibaba olarak bilinen semtin ismi zamanla Laleli olarak değişmiştir. 

                 LEVENT  (İstanbul) 
                 Kentin Avrupa yakasındadı, Beşiktaş-Ortaköy-Maslak arasındadır. 
Osmanlı Padişahı III Selim döneminde ,Nizam-ı Cedid askerleri için kurulan 
Levend kışlası semte adını vermiştir. 

                 MAÇKA (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Beşiktaş-Harbiye-Dolmabahçe-Nışantaşı-Harbiye 
semtleri arasındadır.Adının Farsça Masgah(Nişangah) tan geldiği söylenmektedir. 
zamanla Maçka ya dönüşmüştür. 
                 Bir diğer söylentiye göre de Fatih Sultan Mehmet in 1461 yılında Trab- 
zon u fethinden sonra Trabzondan buraya gönderilen Maçkalılardan dolayı semte 
Maçka adının verildiğidir.     

                 MAHMUTPAŞA  (İstanbul) 
                 Kentin Avrupa yakasında, Eminönü-Beyazıt arasındadır.Fatih Sultan 
Mehmet in vezirlerinden Mahmut Paşa nın   yaptırdığı cami ve külliye  semte 
ismini vermiştir. 

                 MALTEPE  (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında,Pendik-Küçükyalı arasında,Marmara kıyısındadır. 
Yörede bulunan bir tümülüsün semtin ismine kaynak olduğu sanılmaktadır.(Türkler 
eskiden içinde hazine,define bulunduğu sanılan,höyük biçimindeki toprak tepe- 
ciklerini Maltepe olarak adlandırlardı.) Tarihçi  Hammer bu kıyı şeridindeki bütün tepelere Maltepe denildiğini yazmaktadır. 

                 MASLAK  (İstanbul) 
                 Kentin Avrupa yakasında ,Levent-Hacı Osman bayırı arasındadır. 
Kente Büyükdere deki bentler den künklerle getirilen suyun dağıtım ve denetimi- 
nin yapıldığı yer olduğundan bu isimle anılmaktadır 

                 MERCAN  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Eminönü-Beyazıt arasındadır. 18 yy da yaşamış Habeş kökenli Kızlarağası Mercan ağa nın bu semtte yaptırmış olduğu Mercan Ağa camisi 
semte adını vermiştir. ORTAKÖY  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Boğaz kıyısında,Beşiktaş-Kuruçeşme arasındadır.An- 
tik dönemdeki adı  Arkheion dur sonraları Aziz Phokas ismiyle anılmıştır. Ortaköy adı ilk defa Kanuni Sultan Süleyman  döneminde kullanılmaya başlanmıştır. 

                 MERDİVENKÖY  (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında,bugün E 5 karayolunun üzerinde bulunan Göztepe 
köprüsü çevresidir.İstanbulun fethinden sonraki yıllarda yörede oturan halkın çoğu nun alevi ve bektaşi olduğu bilinmektedir.Bu köyde yaşayanlar çevreleri tarafından 
mert,iman sahibi olarak tanınıyorlardı,köye de Merd-i İman köyü adını vermişlerdi 
isim zamanla Merdivenköy e dönüşmüştür. 

                 MERTER  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Topkapı surlarının dışındadır.Burada bulunan ve 
Ahmet Merter e ait çiftlik imara açıldığnda semte çok sayıda bina yapılmıştır . 
Oluşan yerleşim Merter adıyla anılmaktadır. 

                 OKMEYDANI  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Şişli-Kasımpaşa-Mecidiyeköy-Halıcıoğlu arasındadır. 
İstanbul un fethi sırasındaFatih Sultan Mehmet in otağ kurduğu yerdir. 1490 yılında 
Fatih  in burada ondokuz sınır taşıyla sınırları belirlenen çok geniş bir alana  Tekke-i  Tirendezan  (Okçular tekkesi ) yaptırmasıyla semt Okmeydanı olarak anılmaya baş- lanmıştır. 

                 OSMANBEY  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Şişli-Harbiye-Feriköy-Nişantaşı arasındadır.XIX.yy. 
Ortalarına kadar kırlık,boş arazi iken II.Abdülhamid in mabeyincilerinden Osman bey burada geniş bir arazi satın alarak 1870 yılındqa bir konak yaptırmıştır.Kısa 
Sürede yörede başka evler ve konaklar yaptırılmıştır.Yörenin  ilk yerleşeni olan 
Osman bey in adı semte yakıştırılmıştır. 

                 PANGALTI (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Harbiye-Dolapdere-Feriköy-Osmanbey semtleri ara- 
sındadır.İsmi hakkında değişik söylentiler vardır. 
                 1-Osmanbeyde açılan  Osmanlı bankası o zamanki adı Hamam olan Pan- 
galtıya yakındı ve semt bu bankadan dolayı Banka altı olarak anılmaya başlandı,isim 
zamanla Pangaltıya dönüştü. 
                 2-Kalabalık olan yerleşimde yaşayan bir Levanten olan Mösyö Pangaldi 
burada bir gazino açmış ve gazinoya kendi ismini vermiştir.Bu isim zamanla semtle 
özdeşleşerek Pangaltı ya dönüşmüştür. 
                 3-Semtte oturan bir Levanten bahçe içinde Pane Galeti isimli bir çayhane 
açmış ve yaptığı pasta,keklerle meşhur olmuştur.İstanbulun çeşitli semtlerinde otu- 
ran aileler Haydi Pera ya gidelim,Pane Galati de pasta yiyip çay içelim derlermiş. 
İsim semtle özdeşleşmiş ve zamanla Pangaltı ya dönüşmüştür. 
                 4-Semtte çoğunlukla Rum,ERmeni ve İtalyan Katolikler oturmaktaydı. 
özellikle İtalyan Levantenler semtte bolca bulunan fırınları çaliştirıyordu.İtalyanca 
Pani (ekmek) , Caldi (sıcak) kelimelerinin birleşimi Panicaldi zamanla Pangaltı ya 
dönüşmüştür. 

                 PENDİK  (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında,Marmara denizi kıyısında ,Kartal-Tuzla  arasındadır. 
Antik dönemdeki adı  Pantikhion dur.(Latince Pantichium = Tersane) isim zamanla 
Pendik şeklini almıştır. 

                 PİYALE  (İstanbul) 
                 Kasımpaşa-Okmeydanı arasındadır.XVI.yy. dayaşamış ve uzun süre 
Kaptan-ı Derya lık yapmış ,Padişah II.Selim in damadı olan Piyale Paşa nın burada 
Mimar Sinan a  bir külliye yaptırdı.(Cami,medrese,tekke,sibyan mektebi,çarşı,ha-mam,türbe)Külliyeyi yaptıran Piyale Paşa dan ötürü semt önceleri Piyalepaşa daha 
sonra Piyale adıyla anılmaya başlandı. 

                 RUMELİ HİSARI  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Bebek-Baltalimanı arasında,Boğaz kıyısındadır.Antik 
çağda burada Hermes sunağı bulunmaktaydı.Kıyıdaki buruna vuran sert dalgalardan 
dolayı Pyrhias Kyon (Kızıl köpek)ve Lemokopion gibi isimlerle anılıyordu.1452 yı- 
lında Fatih Sultan Mehmet tarafından buraya yaptırılan kale semte bugünkü ismini 
vermiştir. 
                  RUMELİ KAVAĞI  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,boaz girişinde,Sarıyer ilçesinin Karadeniz e bakan 
en uç noktasındadır.Antik çağdaki ismi Panium yada Panyum burnudur.Bizans 
dönemindeki adı Fanarian yada Fanaraki  Avrupa feneri yada küçük fener anlamın- 
dadır.(Buradaki deniz fenerinden dolayı) Köy Rumeli yakasında kurulmuş olduğun- 
dan adı zamanla Rumeli Feneri ne dönüşmüştür. 

                 SAMATYA  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Marmara kıyısında,Yedikule-Kumkapı arasındadır. 
Kentin Bizans dönemindeki sur kapılarından biri bu semttedir. Sonradan Kocamustafapaşa adını almıştır. Bizans dönemindeki adı Psmathia zamanla 
Samatya  ya dönüşmüştür. 

                 SARAYBURNU  (İstanbul) 
                 Haliç in Marmara denizine döndüğü yerde,tarihi yarımadanın doğu ucun- 
da,Ahırkapı-Sirkeci arasındadır.İstanbul kenti nin çekirdeği olan Bizans Megara lılar 
tarafından İ.Ö.VII.yy. da burada kurulmuştur.Bizans döneminde Aziz Demetrios burnu olarak anılıyordu.Bu burun ile Ahırkapı arasında Mangonai sarayı vardı.Bu sa- 
ray ve Osmanlı döneminde buraya yapılan saray (Bugünkü Topkapı sarayı) dolayı- 
sıyla semte Sarayburnu adı verilmiştir. 

                 SARIYER (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Yenimahalle-Anadolukavağı-Kilyos arasında,boğaz 
Kıyısındadır.İsmi hakkında çeşitli söylentiler vardır.Vaktiyle buradayaşayan Sarı- 
Baba isimli bir dervişten geldiği anlatıldığı gibi,yörenin topraklarının sarı olduğu 
İçin bu ismin yakıştırıldığı da söylenmektedir. 

                 SİLİVRİ  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Tekirdağ sınırında,Marmara denizi kıyısındadır.Tarihi 
İstanbulla paraleldir.Bilinen ilk ismi Bria dır.Daha sonraları Trak dilinde kent anla- mına gelenAntik  Salymbria adı verilmiştir.İ.Ö. VII.yy.da Megara lılar tarafından 
yüksekçe bir tepeye yapılan kale etrafında yerleşim genişledi.İmparator Arcadius 
kente karısı Evadoksia nın adını (Evadoksiapolis) verdiysede bu isim benimsenmedi 
Adı önce Silimbri ve  zamanla Silivri ye dönüşmüştür. 

                 SUADİYE (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında,Erenköy-Bostancı arasındadır. Osmanlının son döneminde maliye nazırı (1900-1906) Reşad paşa nın genç yaşta ölen kızı Suad 
ve damadı için Suadiye camisini yaptırmıştır.Semt adını bu camidan almıştır.   
  
                 SULTANAHMET  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Sirkeci-Cankurtaran-Çemberlitaş arasındadır.Osmanlı 
Padişahı I Ahmet in yaptırmış olduğu cami ve külliye semte ismini vermiştir. 

                 SULTANHAMAMI  (İstanbul)           
                 Avrupa yakasında,Eminönü-Mercan arasındadır.Bir adı da Hacıküçük olan Sultan Hamamı semte ismini vermiştir. 

                 SULTANTEPE  (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında,Üsküdar iskelesinin üst tarafında,Kuzguncuk-Altuni- 
zade-Üsküdar arasındadır.Eski adı Hacı Hesna hatun mahallesidir.Mihrimah sultan ın dadısı olan Hesna hatun yaşlılığı sebebiyle saraydan ayrıldığında kendisine nerede 
yaşamak istediği sorulmuş oda yüksekçe bir yer olsun baktığımda her yeri göreyim demştir.Bunun üzerine bugünkü sultantepede kendisine bir konak yaptırılmıştır.Hes- 
na hatun burada yaşadığı sürece saraya mensup kişilerden ilgi , saygı görmüş sık sık ziyaret edilmiştir.Saraya mensup birisi olduğundan ve sultanlarca saygı görmesi 
nedeniyle köşkü ve çevresi Sultantepe olarak anılmaya başlanmıştır.         

                 SÜTLÜCE  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Halıcıoğlu-Kasımpaşa-Silahtar arasında,Haliç kıyı- 
sındadır.Bizans döneminde küçük bir köy olan semtte (Sut membat köyü) bronz dan 
yapılmış ve göğüslerinden su akan bir kadın heykeli varmış.Sütlerinin bol olması 
için yeni doğum yapan kadınlar tarafından ziyaret edilirmiş bu yüzden semte Sütlüce adı verildiği söylenmektedir. 

                 ŞAŞKINBAKKAL (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında,Kadıköy-Bostancı arasında bir semttir.Bir söylentiye 
göre henüz yerleşimin çok az olduğu bir dönemde burada bir bakkal dükkanı açılmış, 
civardan denize girmek için gelenler bu tenha yerdeki bakkal dükkanının iş yapma- 
yacağını düşünerek,dükkan sahibi esnaf a Şaşkın bakkal yakıştırmasını yaparlar. 
Zamanla yörede yerleşim yoğunlaşınca semt Şaşkınbakkal ismiyle anılmaya başlanır. 

                ŞEMSİPAŞA  (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında,Üsküdar-Salacak arasında,Boğaz kıyısındadır.Yavuz Sultan Selim e hizmet etmiş,Kanuni Sultanselimin Beylerbeylerinden,II Selim in ve- 
zirlerinden Şemsi paşa bu semtte Mimar Sinan a bir cami yaptırmıştır.Şemsi paşa camisi çevresinde oluşan yerleşim aynı adla anılmaktadır. 

                  ŞİŞLİ (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Beşiktaş-Nışantaşı-Osmanbey-Mecidiyeköy-Dikilitaş 
Arasındadır.İsmi hakkındaki en yaygın yakıştırmaya göre,şiş yapımıyla uğraşan köklü bir ailenin burada oturduğu ve konaklarınında da şişçilerin konağı olarak 
anıldığından semtin isminin önceleri Şişçiler daha sonra Şişli ye dönüştüğüdür. 

                 ŞİLE (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında,kentin en kuzeyinde,Karadeniz kıyısındadır.Üsküdar a yaklaşık 55 Km uzaklıktadır.Kentte yerleşim yaklaşık İ.Ö 5000 yıllarında başla- 
mıştır.Şile ismi Mercanköşk olarak bilinen bir dağ çiçeğenin yunanca adından gel- 
mektedir.İlçe tarihte Aschil,Phile,Astere,Kilia isimleriyle anılmıştır.Eski bir Milet 
kolonisi olan kent Lidya,Pers,Galat,Roma,Selçuklu,Bizans ve Osmanlı egemenlik- 
lerinde kalmıştır.                   

                 TAKSİM  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Galatasaray-Elmadağ-Gümüşsuyu-Karaköy arasındadır. 
Adını 19. yy. da kurulan su dağıtım şebekesinden almıştır. Maslak-Mecidiyeköy-Şişli yönünden gelen  içme suyu burada toplanır ve dört yöne dağıtım yapılırdı.               

                 TARABYA  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Boğaz kıyısında,Rumelihisarı-Yeniköy arasındadır. 
Havasının temizliği,güzelliği sebebiyle  Antik çağda Pharmacias sonraları Therapia 
(Tedavi,İyileştirme) İsimleri ile anılıyordu.Semtin adı zamanla Tarabya şekline 
dönüşmüştür. 

                 TEŞVİKİYE  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Maçka-Beşiktaş-Nişantaşı semtleri arasındadır. 
Abdülmecit döneminde (1839-1861) şehrin yoğun apartman görüntüsünden biraz olsun kurtulmak ve Tanzimat fermanında özel mülk edinilmesini teşvik etmek için yapılan çalışmalar kapsamında  kurulan ve bahçeli kargir köşklerden oluşturulan mahalle Devlet teşviki ile yapıldığı için Teşvikiye adıyla anılmaya başlanmıştır. 

                 TOPHANE  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Boğazın Haliç le buluştuğu yerde,Karaköy-Fındıklı arasındadır.Fatih Sultan Mehmet zamanında kurulan daha sonraları Kanuni Sultan Süleyman ve III Selim dönemlerinde geliştirilen ünlü top dökümhanesi  dolayısıyla 
semte Tophane ismi verilmiştir. 

                 UNKAPANI  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Cibali,Eminönü,Saraçhane arasındadır. Kapan Osmanlı döneminde pazaryeri,satışyeri,kontrol yeri anlamına gelmekteydi.İstan- 
bulun alınmasından sonra kente gelen gıda maddeleri belirli yerlerde teslim alınır 
ve İstanbul kadısı temsilcisi,esnaf temsilcisi tarafından denetlenirdi.Çeşitli gıda maddelerinin bu tür trafiğinin yoğun olduğu yerlere Kapan denirdi.(Yağ kapanı, 
Bal kapanı gibi)Şehre gelen unların bu semte  indirilip,depolandığı için yöreye 
Unkapanı isminin verildiği sanılmaktadır. 

                 ÜSKÜDAR  (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında,Boğaz kıyısında,Salacak-Kuzguncuk-Bağlarbaşı arasındadır.Antik çağda Khrysopolis  daha sonraları Skytarion,Damalis,Scutari adları ile anılmıştır son ismi Scutari  zamanla Üsküdar şeklini almıştır. 

                 VANİKÖY  (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında,Çengelköy-Kandilli arasındadır.Bizans dönemindeki adı Nikapolis (Güzel kent) dir.IV.Mehmet in vezirlerinden Köprülü Fazıl Ahmet paşa tarafından,din alimi ve vaiz Mehmet efendi Vandan getirilerek bu semte yerleştirilmiştir.Burada bir cami yaptıran Mehmet efendi Vandan gelen,Vanlı  anlamında Vani Mehmet efendi olarak tanınmıştır ve semt onun anısına Vaniköy 
olarak anılmaya başlanmıştır. 

                 VİŞNEZADE  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Beşiktaş ın bir mahallesidir.Şeyhül İslam Yahya efen- 
dinin küçük kardeşi Vişnezade Lütfullah efendinin oğlu olan İzzeti Mehmet efendi 
(1629-1681) burada oturmuş,semtte bir çok hayır işleri yapmış,sevilen bir kişidir. 
Zamanının Anadolu ve Rumeli kazaskarlarından olan  Vişnezade İzzeti Mehmet 
efendinin adı semtin ismi olarak benimsenmiştir.Semtin adı zamanla kısalarak 
Vişnezade şeklini almıştır.             

                 VEFA (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Saraçhane-Süleymaniye-Şehzadabaşı arasındadır. II.Beyazıt döneminin mutasavvıf ve ulemalarından Şeyh Vefa efendi (Müslihiddin 
Mustafa) nın burada yaptırdığı külliye dolayısıyla semt Vefa adıyla anlmaya başlanmıştır. 

                 ZEYNEPKAMİL (İstanbul) 
                 Anadolu yakasında,Selimiye-Karacaahmet-Bağlarbaşı-Toptaşı semt- 
leri arasındadır.Sadrazam Yusuf Kamil paşa (1808-1883) memuriyetinin ilk yıl- 
larında Mısır da görevli iken Mısır valisi Mehmet Ali paşa nın kızı Zeynep hanımla 
evlendi.Eşi ile birlikte İstanbul a döndüklerinde oturmakta oldukları konaklarının 
yakınlarına hayrat olarak  bir hastane yaptırdılar.Hastane etrafında yerleşim yoğun- 
laşmasıyla,semt ve hastane Zeynepkamil  ismiyle anılmaya başlanmıştır. 


                  ZEYREK  (İstanbul) 
                 Avrupa yakasında,Unkapanı-Saraçhane-Fatih semtleri arasındadır. 
Ünlü Bizans kilisesi Pantakrator İstanbul un fethinden sonra camiye çevrilen ilk 
kiliselerdendir. Bu caminin ilk Müderrisi Zeyrek Mehmet Efendi den dolayı camiye 
semt Zeyrek Mehmet Efendi diye anılmaya başlandı ,isim zamanla Zeyrek şekline 
dönüşmüştür.
  

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam35
Toplam Ziyaret343671
Site Menüsü
Psikoloji Siteleri 05447243650
İstanbul İstanbuldaki Psikologlar Pedagoglar Psikiyatristler 0505-7675885

İstanbul Psikolog İstanbuldaki Psikologlar İstanbul Pedagog Pedagoglar İstanbulda Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Terapisti Cinsel Terapi Cinsel Terapi Merkezi Çocuk Psikoloğu Ergen Psikoloğu Dr Doktor Psikolojik Destek Psikolojik Yardım Hipnoz Hipnoterapi Hipnoterapist Wisc-r Zeka Testi Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Terapistleri Psikolojik Danışman Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Psikiyatristler 0532-1583555 & 0544-7243650 & 0216-3476003

İstanbul ilçeleri: Adalar Avcılar Bağcılar Bahçelievler Bakırköy Bayrampaşa Beşiktaş Beykoz Beyoğlu Büyükçekmece Çatalca Eminönü Esenler Eyüp Fatih Gaziosmanpaşa Güngören Kadıköy Depresyon Panik Atak Kaygı Mutsuzluk Yaşam Koçu Yaşam Koçları Doğum sonrası Depresyon E-Randevu Randevu Muayenehane Psikolog Ücreti Terapi Ücreti Terapi Fiyatı : 150 TL Psikolog Ücretleri Pedagog Ücretleri Kağıthane Kartal Küçükçekmece Maltepe Pendik Sarıyer Şile Silivri Şişli Sultanbeyli Tuzla Ümraniye Üsküdar Zeytinburnu ADALAR: Burgazada, Heybeliada, Kınalıada, Maden, Nizam AVCILAR: Ambarlı, Cihangir, Deniz Köşkler, Firuzköy, Gümüşpala, (Avcılar)Merkez, Mustafa Kemal Paşa, Tahtakale, Üniversite, Yeşilkent BAĞCILAR: Bağlar, Barbaros, Çınar, Demirkapı, Evren, Fatih, Fevzi, Çakmak, Göztepe, Güneşli, Hürriyet, İnönü, Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Kirazlı, Mahmutbey, (Bağcılar)Merkez, Sancaktepe, Yavuz Selim, Yeni Mahalle, Yenigün, Yıldıztepe, Yüzyıl BAHÇELİEVLER: (Bahçelievler)Merkez , Cumhuriyet, Çobançesme, Fevzi Çakmak, Hürriyet, Kocasinan, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Şirinevler, Yenibosna, Zafer BAKIRKÖY: Ataköy 1. Mahalle, Ataköy 2-5-6. Mahalle, Ataköy 3-4-11. Mahalle, Ataköy 7-8-9-10. Mahalle, Basınköy, Cevizlik, Kartaltepe, Osmaniye, Sakızağacı, Şenlik, Yeni Mahalle, Yeşilköy, Yeşilyurt, Zeytinlik, Zuhuratbaba BAYRAMPAŞA: Altıntepsi, Cevatpaşa, İsmet Paşa, Kartaltepe, Kocatepe, Muratpaşa, Ortamahalle, Terazidere, Vatan, Yenidoğan, Yıldırım BEŞİKTAŞ: Abbasağa, Akat, Arnavutköy, Balmumcu, Bebek, Cihannüma, Dikilitaş, Etiler, Gayrettepe, Konaklar, Kuruçeşme, Kültür, Levazım, Levent, Mecidiye, Muradiye, Nispetiye, Ortaköy, Sinanpaşa, Türkali, Ulus, Vişnezade, Yıldız BEYKOZ: Anadolu Hisarı, Anadolu Kavağı, Baklacı, Camlıbahçe, Çengeldere, Çiftlik, Çiğdem, Çubuklu, Fatih, Göksu, Göztepe, Gümüşsuyu, İncirköy, Kanlıca, Kavacık, (Beykoz)Merkez, Ortaçesme, Paşabahçe, Rüzgarlıbahçe, Soğuksu, Tokatköy, Yalıköy, Yavuz Selim, Yeni Mahalle BEYOĞLU: Arap Cami, Asmalı Mescit, Bedrettin, Bereketzade, Bostan, Bülbül, Camiikebir, Cihangir, Çatma Mescit, Çukur, Emekyemez, Evliya Çelebi, Fetihtepe, Firuzağa, Gümüşsuyu, Hacıahmet, Hacımimi, Halıcıoğlu, Hüseyinağa, İstiklal, Kadı Mehmet Efendi, Kalyoncu Kulluğu, Kamer Hatun, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kemankeş Karamustafa Paşa, Kılıçali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Kuloğlu, Küçük Piyale, Müeyyedzade, Ömer Avni, Örnektepe, Piri Paşa, Piyalepaşa, Pürtelaş Hasan Efendi, Sururi Mehmet Efendi, Sütlüce, Şahkulu, Şehit Muhtar, Tomtom, Yahya Kahya, Yenişehir BÜYÜKÇEKMECE: 1. Kısım, 19 Mayıs, 2. Kısım, Adnan Kahveci, Alkent2000, Atatürk, Bahçelievler, Batıköy, Beylikdüzü, Beylikdüzü Merkez, Büyükşehir, Cumhuriyet, Dereağzı, Dizdariye, Esenyurt Merkez, Fatih, Gürpınar Merkez, Güzelce, Harami Dere, Hürriyet, İncirtepe, İnönü, Kıraç Merkez, Kumburgaz Merkez, Marmara, Mehter Çesme, Mimarsinan Merkez, Muratçesme, Namık Kemal, Örnek, Pınartepe, Saadet Dere, Sahil, Talatpaşa, Ulus, Yakuplu Merkez, Yenikent, Yenimahalle ÇATALCA: Atatürk, Cami, Çiftlikköy Merkez, Fatih, Ferhatpaşa, Hastane, İstasyon, Karacaköy Merkez, Muratbey Merkez, Zafer EMİNÖNÜ: Alemdar, Balabanağa, Beyazıt, Binbirdirek, Cankurtaran, Demirtaş, Emin Sinan, Hacıkadın, Hobyar, Hoca Gıyasettin, Hocapaşa, Kalenderhane, Katip Kasım, Kemalpaşa, Küçük Ayasofya, Mercan, Mesihpaşa, Mimar Hayrettin, Mimar Kemalettin, Molla Fenari, Molla Hüsrev, Muhsine Hatun, Nisanca, Rüstempaşa, Saraçishak, Sarıdemir, Sultanahmet, Sururi, Süleymaniye, Şehsuvar Bey, Tahtakale, Taya Hatun, Yavuz Sinan ESENLER: Askeri Bölge, Birlik, Çifte Havuzlar, Davutpaşa, Fatih, Fevzi Çakmak, Habibler, Havaalanı, Karabayır, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Mimar Sinan, Namık Kemal, Nine Hatun, Oruç Reis, Turgut Reis, Yavuz Selim EYÜP: Akşemsettin, Alibeyköy Merkez, Çırçır, Defterdar, Düğmeciler, Emniyettepe, Esentepe, Eyüp Merkez Göktürk Merkez, Güzeltepe, İslambey, Karadolap, Mimar Sinan Paşa, Mithatpaşa, Nişanca, Rami Cuma, Rami Yeni, Sakarya, Silahtar Ağa, Topçular, Yeşilpınar FATİH: Abdi Çelebi, Abdi Subaşı, Ali Fakih, Arabacı Beyazıt, Arpa Emini, Atik Mustafa Paşa, Avcıbey, Babahasan Alemi, Balat Karabaş, Beyazıt Ağa, Beyceğiz, Canbaziye, Cerrahpaşa, Çakırağa, Davutpaşa, Deniz Abdal, Derviş Ali, Ereğli, Fatma Sultan, Guraba Hüseyin Ağa, Hacı Evhaddin, Hacı Hamza, Hacı Hüseyin Ağa, Hamamı Muhittin, Haraççı Kara Mehmet, Hasan Halife, Hatice Sultan, Hatip Muslahittin, Haydar, Hızır Çavuş, Hoca Üveyz, Hüsam Bey, İbrahim Çavuş, İmrahor, İnebey, İskender Paşa, Kariye, Kasap Demirhun, Kasap İlyas, Kasım Güranı, Katip Muslahittin, Keçeci Karabaş, Keçihatun, Kırk Çeşme, Kirmasti, Koca Dede, Koca Mustafa Paşa, Küçük Mustafa Paşa, Kürkçübaşı, Melek Hatun, Mimar Sinan, Molla Aşkı, Molla Şeref, Muhtesip İskender, Muratpaşa, Müftü Ali, Neslişah, Nevbahar, Ördek Kasap, Sancaktar Hayrettin, Seyit Ömer, Sinanağa, Sofular, Şeyh Resmi, Tahta Minare, Tevkii Cafer, Uzun Yusuf, Veledi Karabaş, Yalı GAZİOSMANPAŞA: 50. Yıl, 75. Yıl, Adnan Menderes, Arnavutköy Merkez, Atatürk, Bağlarbaşı, Barbaros İstanbul Psikolog İstanbuldaki Psikologlar İstanbul Pedagog Pedagoglar İstanbulda Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Terapisti Terapistleri Psikolojik Danışman Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Psikiyatristler 0532-1583555 & 0544-7243650 & 0216-3476003

 Hayrettin Paşa, Boğazköy Merkez, Bolluca Merkez, Cebeci, Cumhuriyet, Esentepe, Fevzi Çakmak, Gazi, Habibler, Haraççı Merkez, Hürriyet, İslambey, İsmet Paşa, İstiklal, Karadeniz, Karayolları, Karlıbayır, Karlıtepe, Kazım Karabekir, M. Fevzi Çakmak, Malkoçoğlu, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Pazariçi, Sarıgöl, Sultan Çiftliği, Şemsipaşa, Taşoluk Merkez, Uğur Mumcu, Yavuz Selim, Yeni Mahalle, Yenidoğan, Yıldız Tabya, Yunus Emre, Zübeyde Hanım GÜNGÖREN: Abdurrahman Nafiz Gürman, Akıncılar, Gençosman, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak, Mehmet Nesih Özmen, Merkez, Sanayi, Tozkoparan KADIKÖY: 19 Mayıs, Acıbadem, Atatürk, Barbaros, Bostancı, Caddebostan, Caferağa, Dumlupınar, Eğitim, Erenköy, Fenerbahçe, Feneryolu, Fikirtepe, Göztepe, Hasanpaşa, İçerenköy, İnönü, Kayışdağı, Koşuyolu, Kozyatağ, Küçük Bakkalköy, Merdivenköy, Osmanağa, Rasimpaşa, Sahrayıcedid, Suadiye, Yenisahra, Zühtüpaşa KAĞITHANE: Çağlayan, Çeliktepe, Emniyet Evleri, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Sanayi, Seyrantepe, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce  İstanbul Psikolog İstanbuldaki Psikologlar İstanbul Pedagog Pedagoglar İstanbulda Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Terapisti Terapistleri Psikolojik Danışman Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Psikiyatristler 0532-1583555 & 0544-7243650 & 0216-3476003

KARTAL: Abdurrahman Gazi, Atalar, Aydos Devlet Ormanı, Cevizli, Cumhuriyet, Çavuşoğlu, Esentepe, Eyüp Sultan, Fatih, Gümüşpınar, Hürriyet, Karlıktepe, Kartal Yeni, Kordonboyu, Kuzudere Devlet Ormanı, Orhantepe, Orta, Osman Gazi, Petrol İs, Soğanlık Yeni, Topselvi, Uğur Mumcu, Veysel Karani, Yakacık Çarsı, Yakacık Yeni, Yalı Yukarı KÜÇÜKÇEKMECE: Altınşehir, Askeri Bölge, Beşyol, Cennet, Cumhuriyet, Fatih, Fevzi Çakmak, Gültepe, Güvercintepe, Halkalı Merkez, İkitelli Atatürk, İkitelli Mehmet Akif, İnönü, İstasyon, Kanarya, Kartaltepe, Kayabaşı, Kemalpaşa, Söğütlü Çeşme, Sultan Murat, Şahintepe, Tevfik Fikret, Yarımburgaz, Yeni Mahalle, Yeşilova, Ziya Gökalp MALTEPE: Altayçeşme, Altıntepe, Aydınevler, Bağlarbaşı, Başıbüyük, Büyük Bakkalköy, Cevizli, Çınar, Esenkent, Ferhatpaşa, Feyzullah, Fındıklı, Girne, Gülensu, Gülsuyu, İdealtepe, Küçükyalı, Yalı, Zümrütevler PENDİK: Ahmet Yesevi, Bahçelievler, Batı, Çamçesme, Çınardere, Doğu, Dumlupınar, Ertuğrul Gazi, Esenler, Esenyalı, Fatih, Fevzi Çakmak, Güllü Bağlar, Güzelyalı, Harmandere, Kavakpınar, Kaynarca, Kurtköy, Orhangazi, Orman, Orta, Ramazanoğlu, Sanayi, Sapan Bağları, Sülüntepe, Şeyhli, Velibaba, Yayalar, Yeni Mahalle, Yenişehir, Yeşilbağlar SARIYER: Bahçeköy Merkez, Balta Limanı, Büyükdere, Cumhuriyet, Çamlıtepe, Çayırbaşı, Darüşşafaka, Emirgan, Fatih Sultan Mehmet, İstinye, Kireçburnu, Kocataş, Merkez-Dağevleri-Maden, Pınar, Poligon, Ptt Evleri, Reşitpaşa, Rumeli Hisarı, Rumeli Kavağı, Tarabya-Ferahevler, Yeni Mahalle, Yeniköy SİLİVRİ: Alibey, Büyük Çavuşlu Merkez, Celaliye, Fatih, Fevzipaşa, Gümüşyaka Merkez, İsmet Paşa, Kamiloba, Kavaklı Merkez, Mimar Sinan, Ortaköy Merkez, Piri Mehmet Paşa, Selimpaşa Merkez, Yenimahalle SULTANBEYLİ: Abdurrahmangazi, Adil, Ahmet Yesevi, Akşemseddin, Battal Gazi, Fatih, Hamidiye, Hasanpaşa, Mecidiye, Mehmet Akif, Mimar Sinan, Necip Fazıl, Orhangazi, Şalgamlı Devlet Ormanı, Teferructepe Devlet Ormanı, Turgut Reis, Yavuz Selim ŞİLE: Ağva Merkez, Bali Bey, Çavuş, Hacı Kasım, Kumbaba ŞİŞLİ: 19 Mayıs, Askeri Bölge, Ayazağa, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Esentepe, Eskişehir, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Huzur, İnönü, İzzet Paşa, Kaptanpaşa, Kuştepe, Mahmut Şevket Paşa, Maslak, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla İstanbul Psikolog İstanbuldaki Psikologlar İstanbul Pedagog Pedagoglar İstanbulda Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Terapisti Terapistleri Psikolojik Danışman Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Psikiyatristler 0532-1583555 & 0544-7243650 & 0216-3476003

TUZLA: Anadolu, Askeri Bölge, Aydınlı, Aydıntepe, Cami, Evliya Çelebi, Fatih, Fırat, İçmeler, İstasyon, Mescit, Mimar Sinan, Orhanlı Merkez, Orta, Postane, Şifa, Tepeören, Yayla ÜMRANİYE: Alemdar Merkez, Askeri Bölge, Aşağı Dudullu, Atakent, Atatürk, Aydınlar, Cumhuriyet, Çakmak, Çamlık, Çatalmeşe, Çekmeköy Merkez, Ekşioğlu, Emek, Esenşehir, Güngören, Hamidiye, Hekimbaşı, Ihlamurkuyu, İnkılap, İnönü, İstiklal, Kazım Karabekir, Kemal Türkler, Kirazlıdere, Meclis, Mehmet Akif, Merve, Mevlana, Mimar Sinan, Mustafa Kemal, Namık Kemal, Orman, Osman Gazi, Ömerli Merkez, Safa, Sarıgazi Merkez, Soğukpınar, Taşdelen Merkez, Yeni Çamlıca, Yenidoğan, Yukarı Dudullu, Yunus Emre ÜSKÜDAR: Abdullah Ağa, Acıbadem, Ahçıbaşı, Ahmet Çelebi, Altunizade, Arakiyeci Hacı Cafer, Arakiyeci Hacı Mehmet, Ayazma, Bahçelievler, Barbaros, Beylerbeyi, Bulgurlu, Burhaniye, Cumhuriyet, Emek, Emniyet, Esatpaşa, Ferah, Fetih, Gülfem Hatun, Güzeltepe, Hacıhesna Hatun, Hasippaşa, Havuzbaşı, Hayrettin Çavuş, İcadiye, İhsaniye, İmrahor-Salacak, İnkılap, Kandilli, Kefce Dede, Kirazlıtepe, Kısıklı, Kuleli, Kuzguncuk, Küçüksu, Küplüce, Mehmet Akif Ersoy, Murat Reis, Örnek, Pazarbaşı, Rumi Mehmet Paşa, Selami Ali, Selimiye, Selman Ağa, Solak Sinan, Tabaklar, Tavaşi Hasan Ağa, Tembel Hacı Mehmet, Toygar Hamza, Ünalan, Valide-İ Atik, Vaniköy, Yavuztürkİstanbul Psikolog İstanbuldaki Psikologlar İstanbul Pedagog Pedagoglar İstanbulda Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Terapisti Terapistleri Psikolojik Danışman Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Psikiyatristler 0532-1583555 & 0544-7243650 & 0216-3476003

ZEYTİNBURNU: Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, Nuripaşa, Seyitnizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan, Yeşiltepe. 

Site Haritası
Psikoloji Eğitim 0533-3738123
Psikiyatrist Randevu Psikolog Randevu Pedagog Randevu

Saat
Aidat Borcu Sorgulama
İstanbul İstanbuldaki Psikologlar Pedagoglar Psikiyatristler 0505-7675885

İstanbul İstanbuldaki Psikologlar Pedagoglar Psikiyatristler 0505-7675885

İstanbul Psikolog İstanbuldaki Psikologlar İstanbul Pedagog Pedagoglar İstanbulda Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Terapisti Cinsel Terapi Cinsel Terapi Merkezi Çocuk Psikoloğu Ergen Psikoloğu Dr Doktor Psikolojik Destek Psikolojik Yardım Hipnoz Hipnoterapi Hipnoterapist Wisc-r Zeka Testi Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Terapistleri Psikolojik Danışman Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Psikiyatristler 0532-1583555 & 0544-7243650 & 0216-3476003

İstanbul ilçeleri: Adalar Avcılar Bağcılar Bahçelievler Bakırköy Bayrampaşa Beşiktaş Beykoz Beyoğlu Büyükçekmece Çatalca Eminönü Esenler Eyüp Fatih Gaziosmanpaşa Güngören Kadıköy Depresyon Panik Atak Kaygı Mutsuzluk Yaşam Koçu Yaşam Koçları Doğum sonrası Depresyon E-Randevu Randevu Muayenehane Psikolog Ücreti Terapi Ücreti Terapi Fiyatı : 150 TL Psikolog Ücretleri Pedagog Ücretleri Kağıthane Kartal Küçükçekmece Maltepe Pendik Sarıyer Şile Silivri Şişli Sultanbeyli Tuzla Ümraniye Üsküdar Zeytinburnu ADALAR: Burgazada, Heybeliada, Kınalıada, Maden, Nizam AVCILAR: Ambarlı, Cihangir, Deniz Köşkler, Firuzköy, Gümüşpala, (Avcılar)Merkez, Mustafa Kemal Paşa, Tahtakale, Üniversite, Yeşilkent BAĞCILAR: Bağlar, Barbaros, Çınar, Demirkapı, Evren, Fatih, Fevzi, Çakmak, Göztepe, Güneşli, Hürriyet, İnönü, Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Kirazlı, Mahmutbey, (Bağcılar)Merkez, Sancaktepe, Yavuz Selim, Yeni Mahalle, Yenigün, Yıldıztepe, Yüzyıl BAHÇELİEVLER: (Bahçelievler)Merkez , Cumhuriyet, Çobançesme, Fevzi Çakmak, Hürriyet, Kocasinan, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Şirinevler, Yenibosna, Zafer BAKIRKÖY: Ataköy 1. Mahalle, Ataköy 2-5-6. Mahalle, Ataköy 3-4-11. Mahalle, Ataköy 7-8-9-10. Mahalle, Basınköy, Cevizlik, Kartaltepe, Osmaniye, Sakızağacı, Şenlik, Yeni Mahalle, Yeşilköy, Yeşilyurt, Zeytinlik, Zuhuratbaba BAYRAMPAŞA: Altıntepsi, Cevatpaşa, İsmet Paşa, Kartaltepe, Kocatepe, Muratpaşa, Ortamahalle, Terazidere, Vatan, Yenidoğan, Yıldırım BEŞİKTAŞ: Abbasağa, Akat, Arnavutköy, Balmumcu, Bebek, Cihannüma, Dikilitaş, Etiler, Gayrettepe, Konaklar, Kuruçeşme, Kültür, Levazım, Levent, Mecidiye, Muradiye, Nispetiye, Ortaköy, Sinanpaşa, Türkali, Ulus, Vişnezade, Yıldız BEYKOZ: Anadolu Hisarı, Anadolu Kavağı, Baklacı, Camlıbahçe, Çengeldere, Çiftlik, Çiğdem, Çubuklu, Fatih, Göksu, Göztepe, Gümüşsuyu, İncirköy, Kanlıca, Kavacık, (Beykoz)Merkez, Ortaçesme, Paşabahçe, Rüzgarlıbahçe, Soğuksu, Tokatköy, Yalıköy, Yavuz Selim, Yeni Mahalle BEYOĞLU: Arap Cami, Asmalı Mescit, Bedrettin, Bereketzade, Bostan, Bülbül, Camiikebir, Cihangir, Çatma Mescit, Çukur, Emekyemez, Evliya Çelebi, Fetihtepe, Firuzağa, Gümüşsuyu, Hacıahmet, Hacımimi, Halıcıoğlu, Hüseyinağa, İstiklal, Kadı Mehmet Efendi, Kalyoncu Kulluğu, Kamer Hatun, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kemankeş Karamustafa Paşa, Kılıçali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Kuloğlu, Küçük Piyale, Müeyyedzade, Ömer Avni, Örnektepe, Piri Paşa, Piyalepaşa, Pürtelaş Hasan Efendi, Sururi Mehmet Efendi, Sütlüce, Şahkulu, Şehit Muhtar, Tomtom, Yahya Kahya, Yenişehir BÜYÜKÇEKMECE: 1. Kısım, 19 Mayıs, 2. Kısım, Adnan Kahveci, Alkent2000, Atatürk, Bahçelievler, Batıköy, Beylikdüzü, Beylikdüzü Merkez, Büyükşehir, Cumhuriyet, Dereağzı, Dizdariye, Esenyurt Merkez, Fatih, Gürpınar Merkez, Güzelce, Harami Dere, Hürriyet, İncirtepe, İnönü, Kıraç Merkez, Kumburgaz Merkez, Marmara, Mehter Çesme, Mimarsinan Merkez, Muratçesme, Namık Kemal, Örnek, Pınartepe, Saadet Dere, Sahil, Talatpaşa, Ulus, Yakuplu Merkez, Yenikent, Yenimahalle ÇATALCA: Atatürk, Cami, Çiftlikköy Merkez, Fatih, Ferhatpaşa, Hastane, İstasyon, Karacaköy Merkez, Muratbey Merkez, Zafer EMİNÖNÜ: Alemdar, Balabanağa, Beyazıt, Binbirdirek, Cankurtaran, Demirtaş, Emin Sinan, Hacıkadın, Hobyar, Hoca Gıyasettin, Hocapaşa, Kalenderhane, Katip Kasım, Kemalpaşa, Küçük Ayasofya, Mercan, Mesihpaşa, Mimar Hayrettin, Mimar Kemalettin, Molla Fenari, Molla Hüsrev, Muhsine Hatun, Nisanca, Rüstempaşa, Saraçishak, Sarıdemir, Sultanahmet, Sururi, Süleymaniye, Şehsuvar Bey, Tahtakale, Taya Hatun, Yavuz Sinan ESENLER: Askeri Bölge, Birlik, Çifte Havuzlar, Davutpaşa, Fatih, Fevzi Çakmak, Habibler, Havaalanı, Karabayır, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Mimar Sinan, Namık Kemal, Nine Hatun, Oruç Reis, Turgut Reis, Yavuz Selim EYÜP: Akşemsettin, Alibeyköy Merkez, Çırçır, Defterdar, Düğmeciler, Emniyettepe, Esentepe, Eyüp Merkez Göktürk Merkez, Güzeltepe, İslambey, Karadolap, Mimar Sinan Paşa, Mithatpaşa, Nişanca, Rami Cuma, Rami Yeni, Sakarya, Silahtar Ağa, Topçular, Yeşilpınar FATİH: Abdi Çelebi, Abdi Subaşı, Ali Fakih, Arabacı Beyazıt, Arpa Emini, Atik Mustafa Paşa, Avcıbey, Babahasan Alemi, Balat Karabaş, Beyazıt Ağa, Beyceğiz, Canbaziye, Cerrahpaşa, Çakırağa, Davutpaşa, Deniz Abdal, Derviş Ali, Ereğli, Fatma Sultan, Guraba Hüseyin Ağa, Hacı Evhaddin, Hacı Hamza, Hacı Hüseyin Ağa, Hamamı Muhittin, Haraççı Kara Mehmet, Hasan Halife, Hatice Sultan, Hatip Muslahittin, Haydar, Hızır Çavuş, Hoca Üveyz, Hüsam Bey, İbrahim Çavuş, İmrahor, İnebey, İskender Paşa, Kariye, Kasap Demirhun, Kasap İlyas, Kasım Güranı, Katip Muslahittin, Keçeci Karabaş, Keçihatun, Kırk Çeşme, Kirmasti, Koca Dede, Koca Mustafa Paşa, Küçük Mustafa Paşa, Kürkçübaşı, Melek Hatun, Mimar Sinan, Molla Aşkı, Molla Şeref, Muhtesip İskender, Muratpaşa, Müftü Ali, Neslişah, Nevbahar, Ördek Kasap, Sancaktar Hayrettin, Seyit Ömer, Sinanağa, Sofular, Şeyh Resmi, Tahta Minare, Tevkii Cafer, Uzun Yusuf, Veledi Karabaş, Yalı GAZİOSMANPAŞA: 50. Yıl, 75. Yıl, Adnan Menderes, Arnavutköy Merkez, Atatürk, Bağlarbaşı, Barbaros İstanbul Psikolog İstanbuldaki Psikologlar İstanbul Pedagog Pedagoglar İstanbulda Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Terapisti Terapistleri Psikolojik Danışman Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Psikiyatristler 0532-1583555 & 0544-7243650 & 0216-3476003

 Hayrettin Paşa, Boğazköy Merkez, Bolluca Merkez, Cebeci, Cumhuriyet, Esentepe, Fevzi Çakmak, Gazi, Habibler, Haraççı Merkez, Hürriyet, İslambey, İsmet Paşa, İstiklal, Karadeniz, Karayolları, Karlıbayır, Karlıtepe, Kazım Karabekir, M. Fevzi Çakmak, Malkoçoğlu, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Pazariçi, Sarıgöl, Sultan Çiftliği, Şemsipaşa, Taşoluk Merkez, Uğur Mumcu, Yavuz Selim, Yeni Mahalle, Yenidoğan, Yıldız Tabya, Yunus Emre, Zübeyde Hanım GÜNGÖREN: Abdurrahman Nafiz Gürman, Akıncılar, Gençosman, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak, Mehmet Nesih Özmen, Merkez, Sanayi, Tozkoparan KADIKÖY: 19 Mayıs, Acıbadem, Atatürk, Barbaros, Bostancı, Caddebostan, Caferağa, Dumlupınar, Eğitim, Erenköy, Fenerbahçe, Feneryolu, Fikirtepe, Göztepe, Hasanpaşa, İçerenköy, İnönü, Kayışdağı, Koşuyolu, Kozyatağ, Küçük Bakkalköy, Merdivenköy, Osmanağa, Rasimpaşa, Sahrayıcedid, Suadiye, Yenisahra, Zühtüpaşa KAĞITHANE: Çağlayan, Çeliktepe, Emniyet Evleri, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Sanayi, Seyrantepe, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce İstanbul Psikolog İstanbuldaki Psikologlar İstanbul Pedagog Pedagoglar İstanbulda Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Terapisti Terapistleri Psikolojik Danışman Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Psikiyatristler 0532-1583555 & 0544-7243650 & 0216-3476003

KARTAL: Abdurrahman Gazi, Atalar, Aydos Devlet Ormanı, Cevizli, Cumhuriyet, Çavuşoğlu, Esentepe, Eyüp Sultan, Fatih, Gümüşpınar, Hürriyet, Karlıktepe, Kartal Yeni, Kordonboyu, Kuzudere Devlet Ormanı, Orhantepe, Orta, Osman Gazi, Petrol İs, Soğanlık Yeni, Topselvi, Uğur Mumcu, Veysel Karani, Yakacık Çarsı, Yakacık Yeni, Yalı Yukarı KÜÇÜKÇEKMECE: Altınşehir, Askeri Bölge, Beşyol, Cennet, Cumhuriyet, Fatih, Fevzi Çakmak, Gültepe, Güvercintepe, Halkalı Merkez, İkitelli Atatürk, İkitelli Mehmet Akif, İnönü, İstasyon, Kanarya, Kartaltepe, Kayabaşı, Kemalpaşa, Söğütlü Çeşme, Sultan Murat, Şahintepe, Tevfik Fikret, Yarımburgaz, Yeni Mahalle, Yeşilova, Ziya Gökalp MALTEPE: Altayçeşme, Altıntepe, Aydınevler, Bağlarbaşı, Başıbüyük, Büyük Bakkalköy, Cevizli, Çınar, Esenkent, Ferhatpaşa, Feyzullah, Fındıklı, Girne, Gülensu, Gülsuyu, İdealtepe, Küçükyalı, Yalı, Zümrütevler PENDİK: Ahmet Yesevi, Bahçelievler, Batı, Çamçesme, Çınardere, Doğu, Dumlupınar, Ertuğrul Gazi, Esenler, Esenyalı, Fatih, Fevzi Çakmak, Güllü Bağlar, Güzelyalı, Harmandere, Kavakpınar, Kaynarca, Kurtköy, Orhangazi, Orman, Orta, Ramazanoğlu, Sanayi, Sapan Bağları, Sülüntepe, Şeyhli, Velibaba, Yayalar, Yeni Mahalle, Yenişehir, Yeşilbağlar SARIYER: Bahçeköy Merkez, Balta Limanı, Büyükdere, Cumhuriyet, Çamlıtepe, Çayırbaşı, Darüşşafaka, Emirgan, Fatih Sultan Mehmet, İstinye, Kireçburnu, Kocataş, Merkez-Dağevleri-Maden, Pınar, Poligon, Ptt Evleri, Reşitpaşa, Rumeli Hisarı, Rumeli Kavağı, Tarabya-Ferahevler, Yeni Mahalle, Yeniköy SİLİVRİ: Alibey, Büyük Çavuşlu Merkez, Celaliye, Fatih, Fevzipaşa, Gümüşyaka Merkez, İsmet Paşa, Kamiloba, Kavaklı Merkez, Mimar Sinan, Ortaköy Merkez, Piri Mehmet Paşa, Selimpaşa Merkez, Yenimahalle SULTANBEYLİ: Abdurrahmangazi, Adil, Ahmet Yesevi, Akşemseddin, Battal Gazi, Fatih, Hamidiye, Hasanpaşa, Mecidiye, Mehmet Akif, Mimar Sinan, Necip Fazıl, Orhangazi, Şalgamlı Devlet Ormanı, Teferructepe Devlet Ormanı, Turgut Reis, Yavuz Selim ŞİLE: Ağva Merkez, Bali Bey, Çavuş, Hacı Kasım, Kumbaba ŞİŞLİ: 19 Mayıs, Askeri Bölge, Ayazağa, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Esentepe, Eskişehir, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Huzur, İnönü, İzzet Paşa, Kaptanpaşa, Kuştepe, Mahmut Şevket Paşa, Maslak, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla İstanbul Psikolog İstanbuldaki Psikologlar İstanbul Pedagog Pedagoglar İstanbulda Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Terapisti Terapistleri Psikolojik Danışman Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Psikiyatristler 0532-1583555 & 0544-7243650 & 0216-3476003

TUZLA: Anadolu, Askeri Bölge, Aydınlı, Aydıntepe, Cami, Evliya Çelebi, Fatih, Fırat, İçmeler, İstasyon, Mescit, Mimar Sinan, Orhanlı Merkez, Orta, Postane, Şifa, Tepeören, Yayla ÜMRANİYE: Alemdar Merkez, Askeri Bölge, Aşağı Dudullu, Atakent, Atatürk, Aydınlar, Cumhuriyet, Çakmak, Çamlık, Çatalmeşe, Çekmeköy Merkez, Ekşioğlu, Emek, Esenşehir, Güngören, Hamidiye, Hekimbaşı, Ihlamurkuyu, İnkılap, İnönü, İstiklal, Kazım Karabekir, Kemal Türkler, Kirazlıdere, Meclis, Mehmet Akif, Merve, Mevlana, Mimar Sinan, Mustafa Kemal, Namık Kemal, Orman, Osman Gazi, Ömerli Merkez, Safa, Sarıgazi Merkez, Soğukpınar, Taşdelen Merkez, Yeni Çamlıca, Yenidoğan, Yukarı Dudullu, Yunus Emre ÜSKÜDAR: Abdullah Ağa, Acıbadem, Ahçıbaşı, Ahmet Çelebi, Altunizade, Arakiyeci Hacı Cafer, Arakiyeci Hacı Mehmet, Ayazma, Bahçelievler, Barbaros, Beylerbeyi, Bulgurlu, Burhaniye, Cumhuriyet, Emek, Emniyet, Esatpaşa, Ferah, Fetih, Gülfem Hatun, Güzeltepe, Hacıhesna Hatun, Hasippaşa, Havuzbaşı, Hayrettin Çavuş, İcadiye, İhsaniye, İmrahor-Salacak, İnkılap, Kandilli, Kefce Dede, Kirazlıtepe, Kısıklı, Kuleli, Kuzguncuk, Küçüksu, Küplüce, Mehmet Akif Ersoy, Murat Reis, Örnek, Pazarbaşı, Rumi Mehmet Paşa, Selami Ali, Selimiye, Selman Ağa, Solak Sinan, Tabaklar, Tavaşi Hasan Ağa, Tembel Hacı Mehmet, Toygar Hamza, Ünalan, Valide-İ Atik, Vaniköy, Yavuztürk İstanbul Psikolog İstanbuldaki Psikologlar İstanbul Pedagog Pedagoglar İstanbulda Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Terapisti Terapistleri Psikolojik Danışman Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Psikiyatristler 0532-1583555 & 0544-7243650 & 0216-3476003

ZEYTİNBURNU: Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, Nuripaşa, Seyitnizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan, Yeşiltepe.

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.108632.2373
Euro34.857634.9973
Hava Durumu
Aile Terapisi Nedir Aile Terapisti Kimdir Evlilik Terapisi Nedir Evlilik Terapisti Kimdir